Szkolenia

Kurs podstawowy

obsługi broni pneumatycznej oraz broni palnej krótkiej i długiej, bocznego i centralnego zapłonu.

 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa
 • Wstęp teoretyczny
 • Budowa broni, rozkładanie popularnych jednostek broni
 • Postawy strzeleckie w strzelectwie sportowym i bojowym
 • Praktyka strzelecka na strzelnicy

Patent Strzelecki

pomoc w przygotowaniu do zdania Patentu Strzeleckiego.

 • Strzelanie z broni pneumatycznej, dystans 10m: pistolet, karabinek
 • Strzelanie z broni sportowej bocznego zapłonu: pistolet, karabinek
 • Strzelanie ze strzelby gładkolufowej: obsługa strzelby typu pump-action, strzelanie do rzutków z boka.

Strzelanie rekreacyjne

indywidualne oraz dla małych grup

 • Szeroki wybór jednostek broni oraz kalibrów dostosowany do możliwości fizycznych uczestników spotkania
 • Strzelanie na różnych dystansach z zastosowaniem przyrządów celowniczych różnego typu

Spotkania integracyjne na strzelnicy

 • Dobra zabawa w oparach dymu ze spalanego w dużej ilości prochu strzelniczego
 • Możliwość zorganizowania współzawodnictwa dla uczestników

strzelectwo dynamiczne

Wprowadzenie do strzelectwa dynamicznego

 • Dobywanie broni z kabury
 • Wymiana magazynków z ładownic
 • Bezpieczne poruszanie się z bronią po torze strzeleckim
 • Ostrzeliwanie celów używanych w dyscyplinach IPSC oraz IDPA, dublety

Zajęcia indywidualne

 • Możliwość uzgodnienia zakresu oraz czasu szkolenia
 • Indywidualna wycena oraz wybór miejsca (strzelnicy)

strzelectwo dla Młodzieży

Wprowadzenie do strzelectwa dla młodzieży od 12 roku życia – zapraszamy z rodzicem / opiekunem

 • Zabierz swoje dziecko na strzelnicę! Dobra zabawa, nowe doświadczenia i konkretna dawka wiedzy dla chętnych.
 • Możliwość zapoznania się z różnymi jednostkami broni oraz ich ciekawą historią, a także budową – dla chętnych możliwość rozłożenia legendarnego Glocka, czy Kałacha!
 • Strzelanie z broni małokalibrowej dostosowanej gabarytami i wagą do możliwości młodego człowieka.
 • Strzelanie z broni długiej centralnego zapłonu w postawie leżącej z podpórką i wykorzystaniem lunety

Broń

Miejsca szkoleń